Systém Caché® je mimořádně výkonná databázová technologie nové generace. Jako postrelační databáze kombinuje objektovou databázi, vysoce výkonný jazyk SQL a rychlý přístup k vícerozměrným datům. A všemi těmito způsoby lze přistupovat k týmž datům současně. Data jsou popsána pouze jednou v jediném integrovaném slovníku dat a jsou okamžitě dostupná prostřednictvím všech přístupových metod. Systém Caché poskytuje takovou úroveň výkonu, rozšiřitelnosti, rychlého programování a snadného použití, která je relační technologií nedosažitelná.

Caché je ale mnohem více než samostatná databázová technologie. Zahrnuje aplikační server s progresivními možnostmi objektového programování, schopnost snadné integrace se širokou paletou technologií a mimořádně výkonný databázový stroj s jedinečnou technologií vyrovnávacích pamětí.

Caché překonává tradiční databáze také tím, že zahrnuje bohaté prostředí pro vývoj propracovaných webových aplikací využívajících jako klienta prohlížeč. Technologie CSP (Caché Server Pages) umožňují rychlé vyvíjení a spouštění dynamicky generovaných webových stránek. Tisíce uživatelů webu mohou současně přistupovat do databázových aplikací, pomocí i poměrně levného hardwaru.

Další informace

InterSystems Česká republika - http://www.intersystems.cz
InterSystems USA - http://www.intersystems.com