Program SBN – Správa bytů a nemovitostí je určen všem, kteří spravují byty, provádí vyúčtování služeb a těm, kteří si chtějí tuto problematiku zjednodušit.


Představujeme vám program na správu vašich domů, bytů a nebytových prostor.

Jedná se o program, který je určen subjektům spravující nájemní byty a nemovitosti v soukromém i státním sektoru. Obsahuje pasportizaci domů, bytů a nebytových prostor, provádí běžná vyúčtování a má návaznost na účetní programy.

Jako hlavní přínos tohoto programu lze označit jeho propojení na účetní systém. Tímto systémem je upravená verze účetního programu ORION, o němž se můžete dočíst v jiné části tohoto dokumentu. Propojení mezi oběma programy spočívá v tom, že program pro správu bytů a nemovitostí si z účetního systému přebírá data pro sledování nákladů na jednotlivé celky a to i po více úrovních. Je možné sledovat náklady po jednotlivých bytech, domech nebo blocích domů. Při účtování není nutné dopředu předpokládat, jak bude konkrétní položka později vyhodnocována, ale logicky se přiřadí té jednotce, ke které patří. Podle vzájemné provázanosti těchto jednotek se již jednotlivé účetní případy spojí nebo naopak rozdělí podle jejich významu.

Kromě sledování nákladů program umožňuje provádět základní typy výstupů, jimiž jsou v základní verzi předpisy nájemného, zálohy na služby, pasportizace jednotlivých jednotek, vyúčtování záloh na služby a další. Další zajímavou funkcí je například sledování a upozornění na lhůty jednotlivých revizí, či evidence katastrálních úřadů nebo seznam obcí ČR s jejich PSČ.

Program je určen jak pro subjekty spravující řádově desítky bytů až po velká bytová družstva. Program pracuje jak na jednotlivých počítačích s malou databází, tak si dokáže poradit s prací v síti na velkých SQL databázích.