REALITY – Facility, Property, Asset Management

Software pro hospodaření a správu komerčních realit

SW Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit, nebytových a bytových prostor.

SW Reality je určen správcům a vlastníkům komerčních objektů a areálů, obchodních a provozních center i bytových domů a smíšených komplexů. SW Reality společně s ekonomickým systémem využijí nejen provozovatelé a správci obchodních center, komerční správci, ale i větší bytová družstva a v neposlední řadě též městské části, obce, či kraje.

CO REALITY UMÍ

SW Reality je určený k automatizaci a podpoře ekonomicko-provozních činností spojených se správu a provozem nemovitostí bez konkrétní specializace. Jeho nejsilnější část je hlavně v ekonomických agendách a funkcích. Kromě ekonomiky je zde obsáhlá popisná a parametrizovatelná pasportizace, která spojuje popisné údaje s údaji o revizích, konstrukcích, údržbě a měření. Více o jednotlivých modulech se dozvíte v dalších kapitolách.

Díky používané objektové technologii Caché je základní a plně funkční systém možné parametricky nastavit a zohlednit potřeby každého jednotlivého uživatele bez zásadního ovlivnění společného kódu. Vizuální podoba aplikace je kombinací klasických dialogových oken a vnořených webových stránek. Jednotlivé funkce jsou stále rozvíjeny a aktualizovány tak, aby stále splňovaly současné požadavky a trendy.

  1. Správa budov a evidence smluv
  2. Vydané doklady – předpisy plateb
  3. Přijaté doklady
  4. Obecné doklady a přefakturace
  5. Měřidla a měření
  6. Adresář
  7. Vyúčtování
  8. Revize
  9. Helpdesk – požadavkový systém
  10. Webový přístup