Problematika vyúčtování a rozúčtování je sama o sobě velmi obsáhlá a komplexní. Tomu odpovídají i možnosti systému, kdy využíváme kombinace různých parametrických metod k pokud možno jednoduché definici pravidel pro nastavení co – komu – kolik a jak se má vypočítat. Obsažená metodika plně pokrývá nejen Vyhlášku 372/2001 Sb., ale z praxe získané informace o procesech vyúčtování komerčních prostor se všemi možnými a běžnými variantami.

Systém zahrnuje evidenci vstupních nákladů, které je možné získávat ze spolupracujícího ekonomického systému nebo je možné je vkládat ručně. Možností je i manuální zadání vstupních nákladů bez nutnosti specifikace, z jakých položek se skládají. Díky tomu pak vlastní vyúčtování může probíhat i dávkově bez nutnosti zásahu operátora. Všechny činnosti spojené s vyúčtováním jsou vratné a opakovatelné bez ovlivnění vstupních parametrů vyúčtování. Pokud má tedy uživatel potřebná oprávnění, může vše provádět prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Ukázka protokolu vyúčtování

  • Ukázka vyúčtování

 


<- Zpět na Informace o programu