Ceník licencí a služeb

Modul Reality není vázán na množství dokladů jako obchodní systém VARIO. Modul Reality podporuje stejnou licenční politiku jako VARIO, tj. pevné i plovoucí licence. Cena licencí se pak odvozuje od počtu těchto licencí. Verze Entree je použitelná do 250 databází. Nad 250 databází je nutná verze Elite. Jiné počty licencí jsou možné a nacenění je provedeno na vyžádání. Roční poplatek, tzv. Maintenance je stanoven na 25% z aktuální ceníkové ceny licencí.

Počet licencí Pevná Entree Plovoucí Entree Plovoucí Elite
1 55 000 x x x x x x
3 165 000 195 000 x x x
5 275 000 325 000 400 000
10 550 000 650 000 800 000
15 x x x x x x 1 200 000

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný od 1. 12. 2019 a je platný do vydání nového

Ceník služeb

Služby
Název Cena1 Cena2
Servis a práce na zakázku
Analýza, projektování, programování, dokumentace a ostatní práce u nás 1 800 Kč/hod 1 500 Kč/hod
Servis u zákazníka (vyžádané konzultace, servis a ostatní práce) 1 500 Kč/hod 1 200 Kč/hod
Vytvoření sestavy bez dialogového okna 2 000 Kč 1 500 Kč
Vytvoření sestavy se zvláštním dialogovým oknem 6 000 Kč 4 000 Kč
Školení a konzultace
Individuální školení u klienta 1 500 Kč/hod 1 200 Kč/hod
Instalace software3
Instalace Modulu Reality na jeden PC 1 000 Kč
Instalace a konfigurace Caché datového serveru, převody dat, migrace pracovních stanic 15 000 Kč
Servisní zásahy a ostatní služby pro servery např. nastavení serveru, optimalizace nastavení zálohování, obnova dat, přidání/odebrání uživatelů, připojení stanic k serverům 2 000 Kč/hod 1 500 Kč/hod
Příplatky k hodinovým a pevným sazbám servisu u zákazníka a služeb
Příplatek za km včetně doby technika (tam + zpět) 15 Kč/km
Paušální příplatek za výjezd technika po Praze 300 Kč
Příplatek za služby v cizím jazyce (včetně programování cizojazyčných tisků/obrazovek) +50%
Příplatek za servis a instalaci u zákazníka v době 7-9 a 17-22 a v sobotu 6 000 Kč
Příplatek za servis a instalaci u zákazníka v době 22-6 a v neděli nebo o svátcích 12 000 Kč
Pohotovostní příplatek za výjezd v den objednání 4 000 Kč

– První započatá hodina u všech položek s hodinovými sazbami, se účtuje vždy celá. Další hodiny se účtují po 1/2hodinách.
– Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platí od 1. 12. 2019
1Ceny jsou platné pro klienty se Smlouvou o datové podpoře
2Ceny jsou platné pro klienty se Smlouvou o rozšířené datové podpoře
3Zákazník musí vlastnit příslušný počet legálních licencí