Program SBN spolupracuje s účetním programem POHODA.

SBN přebírá z podvojného účetnictví obsah účtové osnovy a seznamy číselných řad. Zpět do účetnictví zapisuje vytvořené předpisy plateb do agendy pohledávek a aktualizuje seznamy uživatelů bytů (v evidenci firem). V případě využívání plateb SIPO zapisuje tyto přijaté platby do agendy interních dokladů rozúčtováním souhrnné platby zaúčtované v banky na analytický účet 221xxx.

Zpět do programu SBN lze načíst provedené úhrady exportovaných předpisů plateb. Díky tomu můžete plně využít elektronické bankovnictví, pokladnu i zápočty k provedení všech potřebný transakcí.

Pokud zpracováváte a zaúčtováváte vyúčtování záloh na služby, lze přímo ze závěrky vyúčtování přenést tyto výsledky do agenty pohledávek a interních dokladů.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz
www.pohodaplus.cz