Měření a odečty se provádí jak na úrovni budovy či celého areálu, ale hlavně v jednotlivých prostorech. Kromě základních energií, jako je studená a teplá voda, teplo, elektrická energie nebo plyn, lze měřit i dodávky chladu, telefonní impulsy nebo vzduchotechniku.

Základní vlastnosti měřidla a přehled odečtů

Každé měřidlo má své základní a rozšířené parametry a jednotlivá měřidla je možné mezi sebou vzájemně propojovat. Lze tak vytvořit a popsat celou kaskádu měřidel dle svého skutečného zapojení a propojení. Samozřejmostí jsou měřidla sdílená více nájemci současně. Všechny vazby se definují v závislosti na čase a je tak možné pro přeúčtování energií podchytit a dopočítat příslušné podíly na spotřebě. Díky definici vazeb lze dohledat nevyúčtované spotřeby nebo naopak rozdělit nerozdělené spotřeby na jednotlivý měřidlech v rámci kaskády.

Nastavení specifických vlastností měřidla a jeho vazeb

Nastavení specifických vlastností měřidla a jeho vazeb

Hodnoty stavů, resp. spotřeb měřidel je možné zadávat ručně nebo importovat pomocí externích souborů v Excelu či pomocí dávkové komunikace. Záleží na vašich technologických možnostech. Standardně jsou podporovány formáty Bonega, RFU 30, IRU, VX. U ročního rozúčtování, kde nebylo umožněno odečtení hodnoty nebo byla zjištěna porucha měřiče, program obsahuje funkce pro dopočet neměřených hodnot pomocí vícero metod.

Hodnoty ručně zadané nebo i automaticky importované je možné vždy změnit a doplnit. To za předpokladu, že k tomu má aktuální uživatel potřebná oprávnění.

Dálkové odečty

Pro dálkové odečty měřidel podporujících datový formát RFU 30 je součástí programu nástroj pro tvorbu odečtových plánů a samozřejmě základní odečtové matice pro identifikaci jednotlivých měřidel, bytů a objektů. Matice a plány jsou kompatibilní jak s přístroji typu PDA, tak nově i tablety s Windows.

Odečtové protokoly

Pro manuální nebo mimořádné odečty program obsahuje funkce pro hromadné zadávání dat z těchto odečtů, kdy provádí rovnou při pořízení dat jejich kontrolu. Dále obsahuje možnost tisku odečtových protokolů nejen v grafické podobě, ale umí i rychlý tisk na výkonné vysokokapacitní jehličkové tiskárny s optimalizovanou grafikou. Tímto způsobem se ročně tisknout tisíce odečtových protokolů.

 


<- Zpět na Informace o programu