Modul Správa budov je nejkomplexnějším modulem celého informačního systému. Základem je pasportizace budov, pozemků, bytových a nebytových prostor. Budovy je možné sdružovat do společných areálů a nebytovému prostoru je možné přiřadit jejich určení, které je dále využíváno pro typové vyhodnocování.

Pasportizace

Pasporty budov a prostor jsou evidenčním základem pro plochy, měřidla, konstrukční prvky, revize, elektronické přílohy a další. Správa budov obsahuje řadu funkcí pro indexaci předpisů, desítky tiskových sestav a exportů do Excelu či CSV souborů. Současně obsahuje i řadu importní funkcí pro automatizaci získávání odečtů měřidel z externích zdrojů a další funkce.

 

Dialogové okno pasportu budovy

Dialogové okno pasportu budovy

Indexace

Součástí definice předpisů plateb a smluv je nastavení pravidel pro indexaci daného dokladu. Indexaci nebo hromadné změny pak lze provádět automatizovaně podle těchto pravidel.

RealityIndexace

Vlastní výpočet nejdříve běží v režimu návrhu a je tak možné vypočtené hodnoty nejdříve zkontrolovat, než jsou pak následně dalším krokem zapsány do nového předpisu platby. Tím se zachová předchozí doklad. Indexaci je možné opakovat nebo provádět v různém časovém okamžiku podle dostupnosti indexačních údajů. V souvislosti s indexací je pak možné využít speciální funkce generátoru nových dokladů z modulu Předpisů plateb.

Náhled na průvodce indexací dle smluv

Náhled na průvodce indexací dle smluv

Společné prostory

Jednou z mnoha funkcí je, které budovy obsahují, je možnost vytvoření přehledu společných prostor na úrovni budovy nebo na úrovni podlaží. Tyto společné prostory, které mohou v čase vznikat i zanikat, lze pak přiřadit k jednotlivým prostorům a to buď výhradně nebo v určitém sdíleném poměru. Toto přiřazení opět může být časově omezené.

Importy a exporty

Správa budov obsahuje přes 25 importních a exportních funkcí pro komunikaci s ostatními programových systémy dalších firem. Tyto vstupy/výstupy jsou současně využívány pro hromadné vkládání nových záznamů nebo změn záznamů pronájmů, měřidel a spotřeb. Další importy a exporty jsou v dalších modulech na příhodných místech.


<- Zpět na Informace o programu