Revize, prohlídky, údržba .. prostě všechno, co se musí hlídat a pravidelně provádět. SW Reality umí pro tyto opakující se činnosti vtvořit kmenové karty, provést zařazení do jednotlivých typů činností a sledovat, kdy měla a byla jaká činnost provedena a s jakým výsledkem. O jednotlivých činnostech jsou vedeny záznamy s termínem a plánem příští akce. Zprávy z akcí je možné vkládat textově nebo formou elektronické přílohy.

Náhled základní karty  pro zápis informací o zařízení

Náhled základní karty pro zápis informací o zařízení

Při otevření společnosti program provede kontrolu na blížící se termíny a zobrazí seznam činnost, které bude nutné v zadané době provést. Současně zobrazuji i položky, které mají plánovaný termín propadlý.

Číselník typů revizí

Jednotlivá sledovaná zařízení jsou kategorizována pomocí společného číselníku typů zařízení. Tento číselník je uživatelsky modifikovatelný a kromě názvu typu zařízení obsahuje i informace o typu prováděné akce, komentáře a odkazy na právní předpisy.

Nastavení záznamu číselníku typů revizí

Nastavení záznamu číselníku typů revizí

Hlídání společných termínů

SW Reality hlídají termíny nejen v každé společnosti / databázi samostatně, ale umí zobrazit upozornění na termíny ze všech společností najednou. To může být výhodné při správě většího množství společností. Tato upozornění lze zobrazit a dále s ním pracovat, filtrovat, exportovat, …

Upozornění na revize při spuštění programu

Upozornění na revize při spuštění programu


<- Zpět na Informace o programu