Evidence smluv slouží k záznamu informací o nájemních smlouvách, které souvisí s pronájmem jednotek v budově nebo areálu budov. Smlouvy obsahují jak základní, tak řadu rozšiřujících informací a tabulek s časovými závislostmi a návaznostmi.

 

Náhled zobrazení základních informací smlouvy

Náhled zobrazení základních informací smlouvy

 

Součástí smlouvy je přehled pronajatých prostor a je možné provádět rozšíření i zúžení pronajaté plochy. Podle těchto časových změn se pak provádí i přeúčtování provozních nákladů s vlivem na plochu. Smlouva uchovává informace o termínech ukončení (terminace), zárukách (garancích), navázaných dokumentech. Obsahuje parametrizaci pro obratové nájemné a pravidla pro přefakturaci nákladů a vyúčtování.

Hlavním účelem smlouvy je definice pravidel pro tvorbu vydaných dokladů. Tato definice parametrizuje průvodce tvorbou předpisů v modulu vydaných dokladů. Definice také umožňuje zobrazení a tisk platebních a splátkových kalendářů. Samozřejmostí je použití předdefinovaných makroznaček, které umožňují dynamicky měnit text doklad a jeho položek v závislosti na cílovém období a řadě dalších parametrů.


<- Zpět na Informace o programu