Obecné doklady slouží k ručnímu vytvoření libovolného vydaného dokladu mimo klasickou periodickou řadu, která se provádí v modulu předpisů plateb. Pomocí obecných dokladů tam můžete řešit mimořádné fakturace nebo neautomatizovatelné přefakturace. Výhodou tvorby vydaných dokladů přímo v SW Reality je skutečnost, že i tyto doklady pak mohou vstoupit do upomínek. Součástí modulu obecných dokladů je nástroj na přefakturaci energií a generování dokladů k obratovému nájemnému.

Náhled hlavičky obecného dokladu

Náhled hlavičky obecného dokladu

Přefakturace energií

Přefakturace energií slouží k periodickému přeúčtování vstupních nákladů, kterými jsou všechny měřené druhy energií. přeúčtování se provádí podle měření a to buď podle přímé nebo podle podílové spotřeby. V rámci přefakturace se dá nastavit, jestli se tvoří doklady za každý objekt samostatně nebo jen za nájemce. Výstupem mohou být souhrnné, ale i podrobné faktury. Součástí jsou navazující přílohy a přehledy spotřeb k následné kontrole.

Export do ekonomického systému může být nastaven tak, že se přenáší jen samostatné doklady nebo je možné generovat i elektronickou přílohu v podobě PDF. Tato příloha je pak součástí dokladu a může být elektronicky odeslána společně s fakturou.

Parametrizace přefakturace energií

Parametrizace přefakturace energií

Generátor dokladu za spotřebovanou energii může zjistit, jaká byla vytvořena a uhrazena záloha na příslušný druh energie a může tuto zálohu uplatnit do vytvořeného dokladu. Pokud byly k zálohám generovány doklady o přijetí platby, jsou pak tyto doklady všechny společně provázány.

Obratové nájemné

Pořízení údajů o nastavení pravidel a jednotlivých obratech je součástí modulu Správy budov. Z těchto vstupních údajů se pak vychází při generování dokladů k obratovému njemnému v tomto modulu. Výstupní doklady jsou vytvořeny dle pravidel v jednotlivých smlouvách a podle skutečně generovaných záloh na nájemné a skutečných obratů.


<- Zpět na Informace o programu