Program SBN – Správa bytů a nemovitostí je určen všem, kteří spravují byty, provádí vyúčtování služeb a těm, kteří si chtějí tuto problematiku zjednodušit.

Kompletní evidence pro

  • Bytová družstva
  • Společenství vlastníků jednotek
  • Majitelé bytů a bytových domů
  • Správci a správcovské společnosti

Co SBN umí

SBN je ucelené krabicové řešení s neustálým vývojem. Eviduje bytové a nebytové jednotky, vytváří předpisy měsíčních plateb, zpracovává platby SIPO, eviduje přijaté platby a provádí vyúčtování záloh na služby.
Kromě uvedeného obsahuje řadu dalších funkcí, přehledů, nástrojů a výstupů jako je evidence nákladových faktur, pokladní kniha a hlídání termínů revizí.

  • Pasportizace
  • Zpracování SIPO
  • Napojení na účetnictví POHODA
  • Evidence měřidel a spotřeb – importy elektronických odečtů
  • Vyúčtování záloh na služby včetně tepla a teplé vody dle Zákona č. 67/2013 a Vyhl. 269/2015 Sb.
  • Sledování revizí technických zařízení

Licence

Produktová řada LITE je určena pro vedení evidence vlastního domu, resp. jedné firmy, či klienta a to pouze na jednom počítači. Produktová řada STANDARD v základní verzi umožňuje vedení 2 evidencí (databází) a lze i rozšířit o 5 nebo 20 a případně o další počítač. Počet jednotek určuje počet bytových a nebytových jednotek u vlastní nebo největší spravované evidence. Obě produktové řady lze propojit s účetnictvím ekonomického informačním systémem Pohoda od společnosti Stormware. V rámci tohoto propojení se přenáší předpisy, platby a vyúčtování.