Popis rozšíření

  1. Do seznamu položek předpisu platby v agendě Archiv předpisů byly přidány sloupce se základem daně, výší sazby daně a vypočtené daně
  2. Tabulku položek předpisu platby lze zkopírovat a přenést např. do Excelu kombinací kláves Ctrl+C a Ctrl+V.