Popis úpravy předpisů plateb

Dialogové okno, které zobrazuje nově vytvořené předpisy plateb před jejich uložením, bylo upraveno a rozšířeno o nové hodnoty:

  1. přidáno číslo smlouvy pro případ, že je doklad generován ze smlouvy
  2. číselné hodnoty rozšířeny na ceny bez daně i s daní v korunách a cizí měně
  3. přidána součtová pole pro označené záznamy
  4. přidáno tlačítko kopírující všechny záznamy do paměti pro přenos údajů do tabulky Excelu nebo aplikace Calc (Open/Libre Office)
  5. upraveno zarovnání číselných sloupců k pravému okraji
  6. upraveno dynamické přesunutí prvků při změně velikosti okna
Validace nových předpisů plateb

Validace nových předpisů plateb

Popis úpravy obecných dokladů

Dialogové okno, které zobrazuje nové doklady přefakturace energií, bylo upraveno a rozšířeno o nové hodnoty:

  1. předány částky bez daně a s daní v korunách i cizí měně
  2. přidána součtová pole pro označené záznamy
  3. přidáno tlačítko kopírující všechny záznamy do paměti pro přenos údajů do tabulky Excelu nebo aplikace Calc (Open/Libre Office)
  4. upraveno dynamické přesunutí prvků při změně velikosti okna
Validace nových dokladů přefakturace energií

Validace nových dokladů přefakturace energií