Popis programové úpravy

V prostředí programu byly provedeny úpravy, které umožní správné zobrazení panelu nástrojů v kombinaci a rozbalovacími seznamy. Celkem byly provedeny úpravy v 11 základních tabulkách. Předchozí verze vlivem různých nastavení rozlišení plochy Windows způsobovala překrytí tlačítek filtrů a jiných funkcí rozbalovacími seznamy.