Popis situace

V dialogovém okně smlouvy mohl uživatel zaměnit tlačítko pro odstranění předpisu platby nebo pronajatého prostoru s tlačítkem pro odstranění smlouvy. Pokud nevěnoval dostatečnou pozornost varovnému hlášení, mohl za předpokladu oprávnění odstranit celou smlouvu bez dalšího omezení.

Provedená opatření

Funkce odstranění smlouvy byla ponechána ve stejném rozsahu jako doposud, ale bylo přidáno výrazné upozornění na prováděnou operaci s nutností další interakce uživatele.

Validace odstranění smlouvy

Validace odstranění smlouvy

Do dialogového okna je nutné slovně vypsat text „Odstranit„, aby byla smlouva skutečně odstraněna. Pokud bude zadána jiné hodnota nebo dialogové okno dotazu stornováno, smlouva odstraněna nebude. Další předchozí zabezpečení zůstávají zachována.