Popis rozšíření

Do přenosových funkcí zpětného importu dokladů ze systému SW Pohoda SQL byla doplněny položky přijatých dokladů. tyto přidané doklady je nyní možné načítat do tabulky dokladů odběrních míst. Takto importované doklady pak mohou být načteny do nákladů k vyúčtování.