Popis programové úpravy

Nový Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb, který nahrazuje původní obchodní zákoník, definuje ve svém § 580 náležitosti seznamu členů družstva. Pro potřeby tohoto seznamu byla evidence uživatelů jednotek (osob) rozšířena o nové pole. Tímto polem je výše splaceného členského podílu.

Vlastnosti členů družstva

Pole povinná pro výstup seznamu členů družstva

Současně byla přidána i nová sestava – Seznam členů družstva dle §580 ToOK 90/2012 – do přehledu sestav evidence osob.

Sestava

Přidaná sestava seznamu členů družstva

Sestava je řazená dle příjmení a jména jednotlivých členů. Podmínkou uvedení jména osoby v tomto seznamu je vyplnění datumu počátku členství. Pokud toto pole nebude vyplnění, nebude tento záznam v sestavě zobrazen.