Popis programové úpravy

Aktualizace číslo 16.4.703 ze dne 26.4.2016 upravuje funkčnost generování předpisů ze závěrky vyúčtování. Nově byl doplněn přepínač, který zablokuje automatické vyrovnání neuhrazených předpisů plateb za vyúčtovávané období. Tento režim se uplatní v případě následného exportu vyúčtovacích předpisů do systému Pohoda.

Pro přidělení variabilních symbolů k vyúčtovacím předpisům lze použít následující „makroznačky“:

  • %PAS% – použije se VS definovaný v pasportu, ke kterému bude předpis přiřazen
  • %NAJ% – použije se VS definovaný v Evidenci osob
  • %ECO% – použije se členské číslo uživatele jednotky z Evidence osob