Popis programové úpravy

Aktualizace číslo 16.5.710 ze dne 30.4.2016 upravuje způsob výpočtu a přepočtu vyúčtování podle vlastnických podílů. Nyní se zjišťuje doba užívání bytové jednotky vzhledem k počtu kalendářních dní měsíce a podíl se přepočítává podílem počtu vyúčtovávaných kalendářní dní proti počtu dní užívání jednotky. Přepočtený podíl je zaokrouhlen s přesností na 2 desetinná místa.

Z tohoto důvodu připomínáme, že je potřeba v evidenci vlastnických podílů uvádět podíl formou zadáním pouze čitatele podílové zlomku, kdy tento čitatel je vyjádřen vůči ostatním bytům se společným jmenovatelem.