Popis programové úpravy

Aktualizace číslo 16.4.710 ze dne 30.5.2016 nahrazuje doposud používanou zkratku „TUV“ za „TV“. Teplá voda již delší čas není ani ústřední, ani užitková. Nová legislativa používá již prosté označení „teplá voda“.