Od října 2014 je změně způsob výpočtu vyúčtování dle počtů osob. nyní se zjistí celkový počet osobo/měsíců za celé zúčtovací období. Tímto počtem se vydělí celkové náklady a vypočtený náklad na osobu se vynásobí počtem osob příslušné zúčtovací jednotky.

Předchozí způsob, kdy se počítaly náklady na jednotlivé měsíce byl sice na výpočet přesnější, aby kontrola ze strany uživatelů byla komplikovaná. Proto se od tohoto způsobu výpočtu upustilo.