Od aktuální verze, tedy od října 2014 je načítání spotřeby na měřidle změněno tak, že se načítá spotřeba pouze z daného záznamu bez vlivu na záznamy okolní. Vlastní spotřeba je tak dána pouze rozdílem hodnot uvedených v příslušném záznamu.